Somsak(อู้ด) ระยองฮิๆ

PREMIUM

Full Screen Gallery

Model: Zine IBunny
Photographer : Somsak Chan (อู้ด ระยอง)
Date: 12-12-2014
Localtion: ถนนยมจินดา เมืองเก่าระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
Process: Lightroom

ภูมิบุรี ศรีระยอง ครั้งที่ ๑๐ เป็นงานวัฒนธรรมผสมผสาน กับการเล่าขานเมืองเก่า พบถนนผสมผสานแห่งเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่น โดยงานภูมิบุรี ศรีระยองนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของเมืองระยองให้คงอยู่สืบไป โดยงานภูมิบุรี ศรีระยอง ครั้งที่ 10 นี้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 และวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557 ณ ถนนยมจินดา เมืองเก่าระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เวลา ตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้นไปภูมิบุรี ศรีระยอง ครั้งที่ 10
สถานที่ @ถนนยมจินดา
โพสต์เมื่อ วันพุธ ที่ 21 มกราคม 2558
เวลา 09:28
เข้าชม 3,035 ครั้ง
การอนุญาต สาธารณะ
Short Url http://a.thaimultiply.com/9e6ApB
Full Screen Gallery http://g.thaimultiply.com/9e6ApB